IT Solutions

E-Core ontwikkelt standaard- en maatwerksoftware. E-Core ontwikkelt onder andere software op het gebied van 3D, gebruikmakend van Flash en andere techologie. Daarnaast ontwikkelt E-Core Web 2.0 toepassingen en producten op basis van het SaaS-model (Software as a Service).

Bij SaaS-oplossingen wordt het softwaresysteem niet verkocht (licentie), maar betaald de klant voor het gebruik van het systeem (abonnement). Het systeem wordt aangeboden via het internet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van moderne Web 2.0 technieken als Web Services en Ajax.

Wij ontwikkelen onder andere voor de volgende platformen:
 • Windows
 • Mac
 • Android
 • iOS (Iphone / Ipad)
 • Windows Mobile
Wij ontwikkelen onder andere met de volgende programmeertalen:
 • ASP .NET C#
 • AJAX
 • HTML / CSS
 • Javascript
 • jQuery
 • PHP
 • MSSQL / MySQL
Bekijk voorbeeld case >>